Izmēriet lapas ielādes ātrumu jebkurai .lv mājaslapai. Mājaslapas ātrums ir svarīgs faktors meklēšanas dzinēju ranku veidošanā.